TuSetan turvallisemman ja yhdenvertaisen tilan säännöt

Kaikessa TuSetan toiminnassa noudatetaan turvallisemman ja yhdenvertaisen tilan sääntöjä. Sääntöjen taustalla ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait (2015).

Turun seudun Seta on syrjinnästä vapaa alue: kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Emme hyväksy homo- ja transfobiaa, seksismiä, rasismia, vamman, terveydentilan tai muun ihmisen ominaisuuden perusteella syrjimistä, häirintää, tai muutoin asiatonta toimintaa.

Periaatteemme ovat keskinäinen arvostus ja toisten yksityisyyden kunnioitus. Ole tietoinen omista oletuksistasi ja tekemistäsi yleistyksistä. Älä määritä muiden sukupuoli-identiteettiä, seksuaalista suuntautumista tai muuta taustaa. Jokaisella on oikeus määritellä itsensä – tai olla määrittelemättä.

Jokainen saa päättää, millä nimellä ja pronominilla tulee kutsutuksi.

Ollaan rakentavia, ymmärtäviä ja reiluja, jotta jokainen uskaltaa puhua luontevasti ja avoimesti. Kaikille termit eivät ole tuttuja tai ne merkitsevät eri asioita. Kysymällä asiat selviävät. Jos erehdyt, pyydä anteeksi ja jatka eteenpäin.

Annetaan jokaiselle tilaa. Anna toisen puhua loppuun ja puhu vasta sitten. Jokainen saa osallistua tavallaan; on lupa myös olla ihan hiljaa.

Ei paljasteta toisiamme luvatta TuSetan ulkopuolella (”Moi, me nähtiin siellä TuSetalla”).

Muista vaitiolovelvollisuus: ryhmässä jaetut asiat jäävät vain läsnäolleiden tietoon.

Vältä hajusteiden käyttämistä tullessasi TuSetalle.

Älä koske toiseen ilman lupaa.

Älä kuvaa tai julkaise kuvia ilman kaikkien kuvassa olevien lupaa.

Jos koet tai todistat syrjintää, ahdistelua, kiusaamista tai uhkaa, ota yhteys TuSetan häirintäyhdyshenkilöön.

Outi Santavuori häirintäyhdyshenkilö, seksuaaliterapeutti (SINUIKSI-palvelu) 044 988 5090 outi.santavuori@pirkanmaanseta.fi