Åbonejdens Seta r.f. (TuSeta) är en lokal organisation för alla HBTIQA+ personer i Åboregionen. Vi är medlemmar i den nationella människorättsorganisationen och påverkningsorganet Seta r.f., som  jobbar för social och juridisk jämställdhet för alla, oavsett sexuell läggning och/eller könsidentitet/-uttryck.

Våra utrymmen finns i centrum av Åbo, men i vår verksamhet erbjuder vi service för hela sydvästra Finlands kustregion.

Några fakta om Åbonejdens Seta
  • Grundad år 1971
  • Den äldsta kvarlevande organisationen i Finland som verkar för HBTIQA+-rättigheter
  • Kontor och vardagsrum i centrum av Åbo
  • Socialt arbete, utbildning och samarbete med andra organisationer och myndigheter
  • En massa fritidsaktiviteter – välkommen med!

Du hittar oss även här: