Vi organiserar en mängd olika aktiviteter dit alla är välkomna. Medlemskap är inte ett måste för att delta i våra evenemang eller för att utföra frivilligarbete inom organisationen.

Gruppverksamhet

TuSeta har ca 15 aktiva grupper för både fritidsaktiviteter och kamratstöd. Tyvärr går de flesta för tillfället endast på finska. Mer info om grupperna hittas här (på finska). I bordspelssgruppen talas det ofta också engelska – den träffas året runt, varje torsdag från kl. 18 framåt.

Evenemang
  • OMQ!-klubbkvällar några gånger om året – följ oss på Facebook för att veta mer om uppkommande evenemang och datum.
  • HBTIQA+-filmfestivalen, Vinokino, ordnas varje år i oktober-november i Åbo och Helsingfors. 
  • Bowling ordnas några gånger per säsong, oftast på fredagkvällar

Vi ordnar och deltar även i andra evenemang runt om i Åbo, följ oss på Facebook för att få uppdateringar på vad som är på kommande. Om inte Facebooks egna översättning av evenemangen räcker kan du skicka oss ett meddelande så hjälper vi dig.  

Bli volontär!

Vill du påverka, göra skillnad, få nya erfarenheter eller helt enkelt engagera dig tillsammans med andra, kom då med i vår verksamhet! Du kan bli gruppledare, starta en egen grupp, föreslå aktiviteter, söka med i styrelsen eller t.ex. bidra med specialkunskap som du har – skriva insändare, göra hemsidor, fungera som teknisk stödperson. Därutöver behöver filmfestivalen Vinokino årligen flera volontärer. Kontakta oss för mer information!

Utbildning

Vi erbjuder högstadier avgiftsfria utbildningsbesök, som stöder utvecklingen av den i läroplanen definierade jämlika och diskrimineringsfria verksamhetskulturen. Utbildningen erbjuder också information om mångfalden av kön och sexuell läggning. Täl puol sateenkaarta -skolbesöket är riktat till åttondeklassare och det består av ett infopaket som innehåller information om identiteter och mänskliga rättigheter. Vill du komma med som skolutbildare? Kontakta vår projektkoordinator för mer information!

Regler för tryggare rum

Vi tillämpar principer för tryggare och jämställda utrymmen på all verksamhet som vi ordnar. Du hittar principerna här.

Dessa principer för tryggare och jämställda utrymmen tillämpas på all verksamhet organiserad av Åbonejdens Seta rf (senare TuSeta). Principerna baserar sig på Diskrimineringslagen (2014) och Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor (2016).

TuSeta är en diskrimineringsfri zon: alla är välkomna så som de är. Ingen homo- eller transfobi, sexism, racism, ableism, diskriminering p.g.a. hälsotillstånd eller andra personliga egenskaper, trakasserier eller annat opassligt beteende godkänns.

Vi respekterar varandra och allas rätt till privatliv. Var medveten om egna antaganden och generaliseringar du gör. Gör inga antaganden om / definiera inte andras identitet, kön, sexuella läggning eller andra personliga egenskaper eller bakgrund. Du kan inte känna till den andras upplevelser, tankar eller livssituation. Var och en har rätt att definiera – eller låta bli att definiera – sig själv.

Var och en har rätt att själv välja sitt namn och sitt pronomen.

Vi är konstruktiva, förstående och rättvisa, så att alla känner sig trygga att uttrycka sig själva öppet och naturligt. Alla termer är nödvändigtvis inte bekanta för alla, och de kan betyda olika saker för olika människor. Om du är osäker, fråga. Om du begår ett misstag, be om ursäkt och gå vidare.

Vi ger varandra utrymme. Låt den som har ordet tala till punkt. Alla har rätt att delta på sitt eget sätt – man får också vara helt tyst.

Vi avslöjar /outar inte någon utan lov. (Exempelvis: “Hej! Vi sågs ju på TuSeta!”)

Kom ihåg tystnadsplikten: Allt som sagts under en gruppträff stannar mellan deltagarna.

Undvik användningen av dofter då du kommer till TuSeta.

Berör inte någon utan uttryckligt tillstånd av personen i fråga.

Varken filma/fotografera eller publicera foton/videon utan uttryckligt tillstånd av alla på fotot/ i videon.

Om du utsätts för eller bevittnar trakasserier, diskriminering, mobbning eller hot i TuSetas utrymmen eller då du deltar i TuSetas verksamhet, ta kontakt med TuSetas personal eller trakasseriombud.

Outi Santavuori
trakasseriobud, 
sexualterapeut (SINUIKSI -tjänsten)
044 988 5090
outi.santavuori@pirkanmaanseta.fi

Åbo, Tuseta logotyp, regnbåge, vågor