Åbonejdens Seta r.f. (TuSeta) är en lokal organisation för alla LGBTIQA+ personer i Åboregionen. Vi är medlemmar i den nationella människorättsorganisationen och påverkningsorganet Seta r.f., som  jobbar för social och juridisk jämställdhet för alla oavsett sexuell läggning och/eller könsidentitet/uttryck.

Våra utrymmen är i centrum av Åbo men i vår verksamhet erbjuder vi service för hela Finlands sydvästra kustregion.

Några faktan om Åbonejdes Seta
  • Grundad år 1971
  • Den äldsta kvarlevande organisationen i Finland som verkar för LGBT-rättigheter
  • Kontor och vardagsrum i centrum av Åbo
  • Socialt arbete, utbildning och samarbete med andra organisationer och myndigheter
  • En massa fritidsaktiviteter, välkommen med och delta i dem!

TuSeta någon annanstans: