Seta

Valtakunnallinen HLBTIQA+ -ihmisoikeusjärjestö. Ihmisoikeustyön ohella Seta tuottaa materiaalia ja tukee jäsenjärjestöjensä, kuten TuSetan, toimintaa.

Seta on tuottanut materiaalia mm. nuorisotyöntekijöiden tueksi, oppaan opettajilleoppilashuollolle, toimittajillevanhuspalveluiden työntekijöille ja transihmisten läheisille ja ystäville. 

Kaikki Setan tuottama materiaali on sähköisesti luettavissa ja tilattavissa täällä.

Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi

Sinuiksi-palvelu järjestää puhelinpäivystystä ja chat-ryhmiä, jotta jokaisella sateenkaarevalla suomalaisella on mahdollisuus saada reaaliaikaista vertaistukea kotipaikastaan riippumatta.

Puhelinpäivystys on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 19–21 numerossa 044 300 2355. Palvelu on avoin kenelle tahansa omaa tai läheisen seksuaalista suuntautumista ja/tai sukupuolen moninaisuutta pohtivalle.

Sinuiksi on koonnut myös Turvallisen ulostulon oppaan, jossa on vinkkejä kaapista ulos tulevalle, hänen läheiselleen sekä ammattilaisille.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Sukupuolen moninaisuuden asiantuntija. Tarjoaa tukea intersukupuolisille, transsukupuolisille ja sukupuoltaan pohtiville sekä heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

Transtukipiste tarjoaa vertaisryhmien lisäksi tietoa eri kohderyhmille, puhelinneuvontaa sekä tukea ammattilaisille.

Palveluohjaajan puhelinaika keskiviikkoisin klo 14–16 numerossa 0503716899.

Sosiaalipsykologin puhelinaika torstaisin klo 15:15–17 numerossa 0503031522.

Yhteisöpedagogin puhelinaika perjantaisin klo 12–14 numerossa 0503264504

Trasek ry

Yhdistys edistää sukupuoleltaan moninaisten ihmisoikeuksia. Trasek jakaa tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolen korjausprosessista.

Trasek on koonnut myös hyvät ohjeistukset ammattilaisille sekä läheisille.

Trasekilta saa juridista apua esim. kanteluihin ja valituksiin sukupuolenkorjausprosessiin liittyen sekä tukihenkilön lääketieteelliseen prosessiin. Trasekin alla pyörii myös Suomen ainoa intersukupuolisten tukiryhmä.

Perhesuhdekeskus

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelussa annetaan tukea sateenkaari-ihmisten ja heidän läheistensä perhesuhteisiin. Olitpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen puoliso, vanhempi, lapsi, sisarus tai muu läheinen, voit olla yhteydessä perhetyöntekijään. Perhesuhdekeskus konsultoi myös ammattilaisia, jotka kohtaavat sateenkaari-ihmisiä ja heidän läheisiään työssään.

Puhelinpalvelu on avoinna maanantaisin klo 15–17 ja perjantaisin klo 8–10 numerossa 050 444 4446. Puhelimeen vastaa perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen.

Sateenkaariperheet ry

Lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka järjestää perheleirejä ja -valmennusta, rakkaussuhde- ja erotoimintaa sekä tekee neuvontaa ja edunvalvontaa.

Sateenkaariperheiden neuvontapuhelin on avoinna tiistaisin klo 12–13 ja torstaisin klo 9–10 numerossa 050 321 0048.

Aseksuaalisuus.fi

Foorumi, jossa tietoa ja vertaistukea aseksuaalisuuteen liittyen ja toiminnasta Suomessa.

Intersukupuolisuus.fi

Intersukupuolisten ylläpitämä sivusto, jossa tietoa intersukupuolisuudesta ja intersukupuolisten vertaisryhmätoiminnasta.

Translasten ja –nuorten perheet ry

Sukupuolen moninaisuutta pohtivien lasten ja nuorten perheiden ja lähi-ihmisten yhdistys. Nettisivuilla tietoa translasten ja –nuorten perheille ja mm. listaus eri kaupunkien sukupuolineutraaleista vessoista.

Muuta apua

Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista. Henkilö, joka epäilee joutuneensa kielletyn syrjinnän kohteeksi, voi pyytää asiasta tasa-arvovaltuutetun ohjeita ja neuvoja. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystyksen (RIKUn) parantaa rikoksen uhrien, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

Auttava puhelin ma-ti klo 13–21 ja ke-pe klo 17– 21 numerossa 0203 16116. Puhelimesta saat neuvoja ja ohjausta rikosasioihin liittyen.

Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17–19 numerossa 0203 16117. Neuvonnassa voit tarkistaa lainmukaisia oikeuksiasi sekä saada niihin liittyvää ohjausta.

Naisten linja 0800 02400

Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille. Voit soittaa tai ottaa yhteyttä verkon kautta.

Nollalinja 080 005 005

Nollalinja auttaa kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan, väkivaltaa kokeneiden läheisiä sekä ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.