Sateenkaariasumisyhteisö


Sateenkaariasumisyhteisö

Turkuun suunnitellaan uudenlaista, sateenkaariystävällistä, syrjimätöntä ja kohtuuhintaista asumisyhteisöä, jossa avustettu asuminen on mahdollista. Ajatuksena on, että alueelle voi muuttaa minkä ikäisenä tahansa jo ennen kuin avustetulle asumiselle on erityistä tarvetta, ja siellä voi asua elämänkaaren loppuun asti. Kohde ei ole lähtökohtaisesti palveluasumista, mutta alueella tarjotaan palveluita, joita ikääntyvät asukkaat tarvitsevat. Asukas voi ostaa palveluita oman tarpeensa mukaan, eikä niiden ostaminen ole edellytyksenä alueella asumiselle. Yhteisöllisyyttä tukee, että aluetta tullaan markkinoimaan pääasiassa sateenkaari-ihmisille, ja sinne rakennetaan myös yhteisiä tiloja. Kokonaisuuteen tulee kuulumaan pari- ja pientaloja, joista osa on omistusasuntoja ja osa vuokra-asuntoja. Hankkeen toteutuessa rakennustyöt aloitetaan vuoden 2016 aikana.

Lisätietoja hankkeesta: Jussi Pukkila, Turun seudun Seta ry., sateenkaaritalo@tuseta.fi

 

Regnbågsvänligt boende

Ett nytt regnbågsvänligt boende fritt från diskriminering och till ett lagom pris är nu under planering i Åbo. Assisterat boende är också möjligt. Tanken är att man kan flytta in i vilken ålder som helst, redan innan det finns särskilt behov för assisterat boende, och att man kan bo kvar hela livsloppet. Boendet är inte serviceboende från grunden men service erbjuds särskilt för åldringar som har behov. Den bosatta köper service enligt egna behov och önskemål och införskaffning av service är inte ett villkor för att bo på området. För att skapa gemenskap kommer området att marknadsföras huvudsakligen åt regnbågspersoner och också gemensamma utrymmen ska byggas. Boendet kommer att omfatta par- och småhus, av vilka en del är ägarbostäder och en del hyresbostäder. Om projektet utförs börjar byggnadsarbetet under år 2016.

Tilläggsinformation om projektet: Jussi Pukkila, Åbonejdens Seta rf., sateenkaaritalo@tuseta.fi


 

Tutkan video hankkeesta

Turun AMK on tehnyt verkkojulkaisu Tutkaan videon hankkeesta, jossa haastatellaan hankkeen primus motor Teuvo Lehtoa ja Turun kaupungin vanhusten asumispalveluiden johtajaa Kirsi Kiviniemeä.

http://tutka.pro/?p=26581